eSnurra Vekst – Metodebeskrivelse

Oppfølging av vekst og estimering av fostervekt er viktige deler av eSnurra-systemet. Forfatterene beskriver i dette heftet hovedtrekkene i hvordan beregningsmodellene er utviklet og hvilket materiale de bygger på.

Håkon K. Gjessing, Per Grøttum, Inger Økland, J. Morten Dreier og Sturla H. Eik-Nes er forfatterene av hefte om vekstberegningsmetoden i eSnurra. Heftet er tilgjengelig som PDF og interaktiv iBook for iPad.

Se også publikasjonslisten for flere publikasjoner om eSnurra.