Hvordan bruke plasthjul-versjonen

Det første du gjør med plasthjulet er å stille inn dagens dato ved å dreie den lengste røde streken mot dagens dato ytterst på hjulet. I eksemplet under  er streken stilt inn på 23. juni. Deretter skal du stille inn innerste ring slik at det målet du skal bruke ligger under streken som går til dagens dato. Hold fast dato-linja mot datoen i ytterste ring og drei det innerste hjulet til du har rett mål under datolinja. I dette eksemplet er det BPD=28 som er stilt inn. Du kan nå lese av termin med terminpilen til høyre i bildet – her i dette eksemplet blir termin ultralyd 24. desember.

Plasthjul-versjonen av eSnurra