Bruk av eSnurra

Uansett hvilken versjon av eSnurra man bruker, så har metoden bak noen forutsetninger:

  • Fra uke 8/0 til 12/0 er CRL mest nøyaktig til terminsetting.
  • Fra uke 12/0 til 22/6 er BPD mest nøyaktig til terminsetting hvis hodeformen er upåfallende. Etter uke 15/6 kan da FL brukes.
  • Fra uke 15/6 til 22/6 kan FL brukes i tillegg til BPD for å kvalitetssikre målingen.
  • Tidsregningen bruker fullgåtte uker.
  • eSnurra bruker en median svangerskapslengde på 283 dager
  • Bruk et snitt av 3 BPD-målinger med ytre-ytre grensesetting på den føtale skallen.Forsterk bildet slik at skallekonturen er 3-4 mm bred.
  • Bruk den største av 3 FL-målinger.

Det er viktig å ta hensyn til disse forutsetningene, spesielt hvis man bruker plasthjulet der man strengt tatt kan sette termin når som helst — med hvilket som helst av målene. Resultatet vil da bli unøyaktig, men ved å følge de tre første punktene over vil man få en mer nøyaktig termin.

Web og Apps

Web- og app-versjonene er bygd opp likt. Det er tre kalkulatorer – en for datering fra uke 8/0 til 16/2, en for datering og terminsetting på rutine ultralyd – altså fra uke 15/6 til 22/6 og en for vekst fra uke 22/0. Web-versjonen er tilgjenglig på http://bruk.esnurra.no/ og app-versjonene er tilgjengelige i Apple’s App Store og Googles Play Store. Apps for Windows Mobile, Blackberry, WebOS og Symbian vil også bli tilgjengelig.