Hva er eSnurra?

eSnurra er en ny metode for beregning av termin, gestasjonsalder og fostervekst. Den er basert på et norsk populasjonsmateriale bestående av omlag 40000 graviditeter. eSnurra foreligger nå i en «klassisk» plasthjul-versjon, web-versjon, innebygd i en rekke ultralydapparater samt som apps for både iOS, Android, Windows Mobile og en rekke andre formater. eSnurra er en videreutvikling av den gamle Snurra som har vært i bruk i Norge fra 1984 fram til eSnurra kom i første versjon i 2007. Snurra har datert om lag 1,7 millioner graviditeter i Norge.

Plasthjul-versjonen av eSnurra

Hvordan virker eSnurra?

I motsetning til andre norske terminbestemmelsesmetoder som regner seg bakover til siste mens for så å legge til et visst antall dager (som oftest 282), baserer eSnurra seg på en mye enklere og mer nøyaktig metode. Basert på mål av variablene CRL, BPD og FL kan man med eSnurra direkte kalkulere gjenværende tid av svangerskapet på en mer nøyaktig måte enn før. Fordi man da får en såpass presis termin, kan man også regne seg tilbake til antatt siste mens ved å trekke fra median svangerskapslengde (283 dager), slik at man kan beregne gestasjonsalder.

Er metoden testet?

Det er publisert flere artikler og en doktorgrad som viser at eSnurra er mer nøyaktig enn andre metoder som brukes og har blitt brukt i Norge. Dr. philos Inger Økland har testet eSnurra på 73000 norske graviditeter og konkludert med at eSnurra gir presis termin, enten en bruker BPD eller FL i prediksjonsområdet — som er mellom uke 12 og uke 23.

Hvordan kan du bruke eSnurra?

Den enkleste måten å bruke eSnurra på, er å bruke plasthjulet som du kan bestille her. Det kan brukes både til terminprediksjon og enkel vekstestimering. Skal man gjøre mer nøyaktig vekstoppfølging, er det anbefalt å bruke en av de elektroniske versjonene. Den mest tilgjengelige elektroniske versjonen er web-versjonen, som ligger tilgjengelig på http://bruk.esnurra.no/, men man kan også bruke app-utgavene for iOS og Android. I tillegg til dette støtter de fleste ultralydmaskinmodellene bruk av eSnurra til terminbestemmelse, og fødejournalene CSAM Natus og CSAM Partus har støtte for eSnurra termin og vekst.