Spørsmål og svar

Hvor kan jeg bestille eSnurra som plasthjul?
Det kan du gjøre i bestillingsskjemaet.

Hvorfor stopper terminbestemmelsen på uke 22/6 / BDP=58 mm / FL=40 mm?
Etter uke 22–24 blir forskjellen i veksthastighet fra foster til foster så stor at det blir feil å anta lik alder ved en gitt målt BPD/FL.

Stemmer det at eSnurra er mindre nøyaktig på gestasjonsalder enn andre konkurrerende metoder?
Nei, det er vist i studier eSnurra er best på å predikere termin og er og også best på å predikere gestasjonsalder. Overlege og dr.philos. Inger Økland har i sin artikkel «Advantages of the population-based approach to pregnancy dating: results from 23 020 ultrasound examinations» sammenliknet forskjellen mellom gestasjonsalder ved fødsel beregnet fra siste mens eller fra ultralydtermin. Hun fant at det var bedre samsvar mellom mens-basert gestasjonsalder og ultralydtermin med eSnurra enn med de andre metodene.

Kan vi bruke MAD til terminbestemmelse?
Det bør man ikke gjøre. MAD-målene har endel egenskaper som gjør at de egner seg godt til vekstberegning, men dårligere til å predikere termin. Man bør bruke CRL (før uke 13/6), BPD (uke 12/0 til 22/6) eller FL (uke 15/6 til 22/6) til terminbestemmelse.

Hvordan kan jeg sjekke at ultralydapparatet/fødejournalen vi bruker regner riktig?
Det kan du gjøre ved å sammenlikne svarene du får med ditt system med webversjonen som ligger på http://bruk.esnurra.no/

Hvilke ultralydmaskiner leveres med eSnurra installert?
GE og Siemens leverer ultralydmaskiner med terminsetting.

Hvilke fødejornaler bruker eSnurra?
Vi kjenner til at CSAM Natus og CSAM Partus bruker både termin- og vekstdelen av eSnurra.

Hva gjør man hvis man lager/selger en ultralydmaskin/dataprogram/app e.l. og har lyst til å bruke eSnurra?
Alle kan implementere metoden i sine produkter, forutsatt at de omtaler den som eSnurra. Det finnes en implementeringsbeskrivelse for hjelp til dette på http://www.esnurra.no/implementation/.