Publikasjoner om eSnurra

Det er blitt publisert en god del om eSnurra — både artikler som beskriver metodikken, og artikler og doktorgrad som tester hvordan metodikken står seg mot konkurrerende metoder. Her er en kort oppsummering av noen av dem.

I artikkelen A direct method for ultrasound prediction of day of delivery: a new, population-based approach beskriver Gjessing, Grøttum og Eik-Nes eSnurra-modellen for første gang. De går gjennom metodikken og viser at det er fullt mulig å lage en modell for terminprediksjon uten å ta hensyn til LMP, samt at både BPD og FL er gode variabler for å estimere termin.

I artikkelen Biases of traditional term prediction models: results from different sample-based models evaluated on 41 343 ultrasound examinations evaluerer Økland, Gjessing, Grøttum og Eik-Nes tre etablerte metoder for datering av svangerskap og tester disse mot en stor populasjon. Evalueringen avdekker at de tre gamle modellene Hansmann–1976, Snurra (Trondheim-1984) og Terminhjulet (Bergen-2004), har metodiske svakheter som gjør dem unøyaktige.

I artikkelen A new population-based term prediction model vs. two traditional sample-based models: validation on 9046 ultrasound examinations sammenlikner Økland, Gjessing, Grøttum, Eggebø og Eik-Nes tre modeller; Snurra (Trondheim-1984), Terminhjulet (Bergen-2004) og eSnurra (Trondheim-2007) ved å teste metodene mot en populasjon på 9046 svangerskap med kjente ultralydmål, måletidspunkt og fødselstidspunkt, og konkluderer med at den nye, populasjonsbaserte modellen eSnurra er den mest presise modellen.

I artikkelen Advantages of the population-based approach to pregnancy dating: results from 23 020 ultrasound examinations viser Økland, Nakling, Gjessing, Grøttum og Eik-Nes nok en gang at eSnurra er mer presis enn de to andre norske modellene, ved å teste de tre modellene på en tredje populasjon med kjente ultralydmål, måletidspunkt og fødselstidspunkt. Resultatene viser også at det er bedre samsvar mellom mens-basert gestasjonsalder og ultralydtermin med eSnurra enn med de andre metodene.

Artikkelen Fetal weight monitoring and birth weight prediction: A new population-based approach beskriver hovedelementene av vekstoppfølging og vektestimering i eSnurra. Arbeidet viser bl.a. hvordan avvikende ultralydmål hos fosteret oppsummeres til et klinisk viktig mål, nemlig prosentvis avvik i forventet fosterstørrelse ved fødsel. Dette prosentavviket er sentralt i monitorering av fosterstørrelse gjennom svangerskapet. Siden artikkelen er fullt ut populasjonsbasert kan man evaluere kvaliteten av f.eks. vektprediksjon med stor nøyaktighet. Dette gjør det mulig å beregne f.eks. risiko for å føde barn med svært høy vekt, og å oppgi gode prediksjonsintervaller for vektestimater.

Komplett liste

 1. Eik-Nes SH, Blaas HG, Grøttum P, Gjessing HK. OC20. 01: Predicting remaining time of pregnancy.a new approach to the prediction of day of delivery. Ultrasound in Obstetrics & Gynecology. 2005;26(4):341-341.
 2. Eik-Nes SH, Grøttum P, Gjessing HK. Regarding «Term prediction with ultrasound: evaluation of a new dating curve for biparietal diameter.» Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. 2006;85(10):1276-1278.
 3. Eik-Nes SH, Blaas HGK, Grøttum P, Gjessing HK. OP08. 01: Predicting remaining time of pregnancy.a new population-based approach for the prediction of day of delivery based on Femur length. Ultrasound in Obstetrics & Gynecology. 2007;30(4):478-478.
 4. Gjessing HK, Grøttum P. Accuracy of second trimester fetal head circumference and biparietal diameter for predicting the time of spontaneous birth. Journal of Perinatal Medicine. 2007;35(4):350-351; author reply 351-352.
 5. Gjessing HK, Grøttum P, Eik-Nes SH. A direct method for ultrasound prediction of day of delivery: a new, population-based approach. Ultrasound in Obstetrics and Gynecology. 2007;30(1):19-27.
 6. Gjessing HK, Grøttum P, Økland I, Eik-Nes SH. Comment and reply on: prediction of the date of delivery based on first trimester ultrasound measurements: an independent method from estimated date of conception. The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal medicine. 2010;23(8):944.
 7. Økland I, Gjessing HK, Grøttum P, Eik-Nes SH. Biases of traditional term prediction models: results from different sample-based models evaluated on 41 343 ultrasound examinations. Ultrasound in Obstetrics & Gynecology. 2010;36(6):728-734.
 8. Økland I, Gjessing HK, Grøttum P, Eggebø TM, Eik-Nes SH. A new population-based term prediction model vs. two traditional sample-based models: validation on 9046 ultrasound examinations. Ultrasound in Obstetrics & Gynecology. 2011;37(2):207-213.
 9. Økland I, Bjåstad TG, Johansen TF, Gjessing HK, Grøttum P, Eik-Nes SH. Narrowed beam width in newer ultrasound machines shortens measurements in the lateral direction: fetal measurement charts may be obsolete. Ultrasound in Obstetrics & Gynecology. 2011;38(1):82-87.
 10. Økland I, Gjessing HK, Grøttum P, Eik-Nes SH. OP32. 01: The importance of standardizing pregnancy dating models. Ultrasound in Obstetrics & Gynecology. 2012;40(S1):151-152.
 11. Økland, I. Biases in second-trimester ultrasound dating related to prediction models and fetal measurements. Doctoral Thesis at NTNU, 2012:4.
 12. Økland I, Nakling J, Gjessing HK, Grøttum P, Eik-Nes SH. Advantages of the population-based approach to pregnancy dating: results from 23020 ultrasound examinations. Ultrasound in Obstetrics & Gynecology. 2012;39:563–568.
 13. Gjessing HK, Grøttum P, Økland I, Eik-Nes SH. Fetal weight monitoring and birth weight prediction: A new population-based approach Ultrasound Obstet Gynecol. 2016 Apr 30. doi: 10.1002/uog.15954. [Epub ahead of print]
 14. Gjessing HK, Svangerskapsdatering. Norsk Epidemiologi – festskrift for Medisinsk fødselsregisters 50 års jubileum. Vol 27, No 1-2 2017.

Andre publikasjoner

HK Gjessing, P Grøttum, I Økland, JM Dreier og SH Eik-Nes har skrevet et heftet «eSnurra Vekst – Metodebeskrivelse»  om vekstberegningsmetoden i eSnurra.
Heftet er tilgjengelig som PDF og interaktiv iBook for Apple-produkter i 2012.

Inger Øklands arbeider er omtalt i Norsk Forening for UltralydDiagnostikk sitt medlemsblad Flaggermusen – https://www.thieme-connect.de/products/ejournals/pdf/10.1055/s-0032-1318928.pdf